Bồn Nước Inox Trường Tuyền

Sku:

Mua bồn nước inox Trường Tuyền

Nhận khuyến mãi giảm đến 15%/giá bán

(Khuyến mãi áp dụng từ ngày 18/5 đến 23/5/2013)

Bảng báo giá bồn chứa nước inox Trường Tuyền
(Bảng giá áp dụng từ ngày 09/03/2011 đến khi có thông báo mới)

Giá bồn nước inox Trường Tuyền loại đứng

Dung tích (lít)
Bồn inox Trường Tuyền

Giá bán
(VND)

Đường
kính
±3%(mm)

Chiều cao
thân bồn
±3% (mm)

Chiều cao
cả chân
±6%(mm)

Chiều ngang
±3%(mm)

Bồn Inox 300L

1.910.000

630

980

1220

Bồn Inox 500L

2.295.000

770

1235

1550

Bồn Inox 700L

2.825.000

770

1550

1850

Bồn Inox 1000L

3.767.000

960

1450

1650

Bồn Inox 1500L

5.650.000

1180

1500

1750

Bồn Inox 2000L

7.650.000

1360

1650

1750

Bồn Inox 2500L

9.605.000

1360

1856

2075

Bồn Inox 3000L

11.181.000

1360

2160

2380

Bồn Inox 4000L

14.300.000

1360

2815

3035

Bồn Inox 5000L

17.772.000

1360

3435

3635

Giá bồn nước inox Trường Tuyền loại ngang

Bồn 300 lít ngang

2.030.000

630

700

800

980

Bồn 500 lít ngang

2.472.000

770

840

940

1235

Bồn 700 lít ngang

3.060.000

770

840

940

1550

Bồn 1000 lít ngang

4.000.000

960

1030

1130

1450

Bồn 1500 lít ngang

6.002.000

1180

1240

1340

1500

Bồn 2000 lít ngang

7.886.000

1360

1420

1520

1650

Bồn 2500 lít ngang

9.887.000

1360

1420

1520

1856

Bồn 3000 lít ngang

11.499.000

1360

1420

1520

2160

Bồn 4000 lít ngang

15.007.000

1360

1420

1520

2815

Bồn 5000 lít ngang

18.361.000

1360

1420

1520

3435

 Bảo hành sản phẩm 08 năm
Vận chuyển miễn phí trong TP HCM

 

 

Top