Bill Gates, Jack Ma và Mark Zuckerberg ‘rủ nhau’ đầu tư vào năng lượng sạch