Chán dùng xăng, nhóm sinh viên Ai Cập tự thiết kế xe chạy bằng không khí cho nó tiết kiệm