Chuyện lạ: Người dân Đức vừa được chính phủ trả thêm tiền khi dùng điện