Đâu cần ô tô Tesla đắt tiền, anh chàng này tự chế xe năng lượng sạch bằng một chiếc bẫy chuột khổng lồ