Dự án năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới đã được khởi công