Hiệp định này sẽ tạo ra thêm 6 triệu việc làm, nhưng Tổng thống Trump dường như không thích nó