Jeff Bezos đập champagne trên đỉnh turbine gió cao gần 100 mét, khánh thành trang trại điện gió lớn nhất của Amazon