Ngành năng lượng mặt trời: Thị trường lao động màu mỡ của thế giới và Việt Nam