Bồn nhựa cao cấp Nam Thành: Bồn đứng 2000 lít

Quick Overview
Mã số

Dung tích

Kích thước

NC 2000D

2000 lít

1.310 x 1.700 (Đường kính – Cao)

Số lượng

6,250,000

Mua ngay →

Mã sản phẩm = 2903

Mã số

Dung tích

Kích thước

NC 2000D

2000 lít

1.310 x 1.700 (Đường kính – Cao)

Top