Bồn nhựa cao cấp Nam Thành: Bồn đứng- 5000 lít

Quick Overview

Mã số: NC 5000D

Dung tích: 5000 lít

Kích thước: 1.800 x 2.400(Đường kính – Cao)

Số lượng

12,500,000

Mua ngay →

Mã sản phẩm = 2912

Mã số

Dung tích

Kích thước

NC 5000D

5000 lít

1.800 x 2.400(Đường kính – Cao)

Top