Bồn nhựa tiêu chuẩn Nam Thành: Bồn đứng – 1.000 lít

Quick Overview

Mã số: NT 1000D

Dung tích: 1.000 lít

Kích thước: 1.050 x 1.490 (Đường kính – Cao)

Số lượng

2,190,000

Mua ngay →

Mã sản phẩm = 2959

Mã số

Dung tích

Kích thước

NT 1000D

1.000 lít

1.050 x 1.490 (Đường kính – Cao)

Top