Bồn nhựa tiêu chuẩn Nam Thành: Bồn đứng – 1.500 lít

Quick Overview

Mã số: NT 1500D

Dung tích: 1.500 lít

Kích thước: 1.200 x 1.600 (Đường kính – Cao)

Số lượng

3,090,000

Mua ngay →

Mã sản phẩm = 2963

Mã số

Dung tích

Kích thước

NT 1500D

1.500 lít

1.200 x 1.600 (Đường kính – Cao)

Top