Bồn nhựa tiêu chuẩn Nam Thành: Bồn đứng – 2.000 lít

Quick Overview

Mã số: NT 2000D

Dung tích: 2.000 lít

Kích thước: 1.310 x 1.700 (Đường kính – Cao)

Số lượng

3,930,000

Mua ngay →

Mã sản phẩm = 2969

Mã số

Dung tích

Kích thước

NT 2000D

2.000 lít

1.310 x 1.700 (Đường kính – Cao)

Top