Bồn nhựa tiêu chuẩn Nam Thành: Bồn đứng – 3.000 lít

Quick Overview

Mã số: NT 3000D

Dung tích: 3.000 lít

Kích thước: 1.460 x 1.930 (Đường kính – Cao)

Số lượng

6,120,000

Mua ngay →

Mã sản phẩm = 2975

Mã số

Dung tích

Kích thước

NT 3000D

3.000 lít

1.460 x 1.930 (Đường kính – Cao)

Top