Bồn nhựa tiêu chuẩn Nam Thành: Bồn đứng – 4.000 lít

Quick Overview

Mã số: NT 4000D

Dung tích: 4.000 lít

Kích thước: 1.700 x 2.150 (Đường kính – Cao)

Số lượng

8,360,000

Mua ngay →

Mã sản phẩm = 2981

Mã số

Dung tích

Kích thước

NT 4000D

4.000 lít

1.700 x 2.150 (Đường kính – Cao)

Top