Bồn nhựa tiêu chuẩn Nam Thành: Bồn đứng – 5.000 lít

Quick Overview

Mã số: NT 5000D

Dung tích: 5000 lít

Kích thước: 1.800 x 2.400 (Đường kính – Cao)

Số lượng

11,060,000

Mua ngay →

Mã sản phẩm = 2987

Mã số

Dung tích

Kích thước

NT 5000D

5000 lít

1.800 x 2.400 (Đường kính – Cao)

Top