Bồn nhựa tiêu chuẩn Nam Thành: Bồn nằm oval – 500 lít

Quick Overview
Mã số

Dung tích

Kích thước

NT 500NO

500 lít

1.260 x 880 x 770 (Dài – Rộng – Cao)

Số lượng

1,620,000

Mua ngay →

Mã sản phẩm = 2918

Mã số

Dung tích

Kích thước

NT 500NO

500 lít

1.260 x 880 x 770 (Dài – Rộng – Cao)

Top