Thành Thành Công và cuộc chơi lớn vào ngành năng lượng sạch