Vừa sạch vừa rẻ: Pin lithium-ion chính là “mối đe dọa” của than đá, dầu mỏ…