Máy làm mát không khí Empoli

Sku:

Quick Overview

+Giải quyết môi trường nhiệt độ cao

+Bảo vệ không khí môi trường

+Làm mát xuống 5 – 10ºC

+Tiết kiệm điện hơn 80%

+Dễ dàng lắp đặt và di chuyển

Quantity

5,300,000₫

may-lam-mat-khong-khi-Empoli -ym-35Máy làm mát không khí Empoli: YM-35

Giá: 5.300.000đ
Chức năng:
– Làm mát bằng hơi nước.
– Không phun sương nên không ảnh hưởng đến thiết bị điện tử.
– Tiết kiệm điện năng.
– Không gây hại sức khỏe, gió thổi mát tự nhiên.
– Dễ dàng vệ sinh bụi bẩn.
– Dễ di chuyển đến các khu vực khác nhau.

may-lam-mat-khong-khi-Empoli -ym-35-bang-gia

 

may-lam-mat-khong-khi-Empoli -ym-20 Máy làm mát không khí Empoli: YM-20

Giá: 5.800.000đ
Chức năng:
– Làm mát bằng hơi nước.
– Không phun sương nên không ảnh hưởng đến thiết bị điện tử.
– Tiết kiệm điện năng.
– Không gây hại sức khỏe, gió thổi mát tự nhiên.
– Dễ dàng vệ sinh bụi bẩn.
– Dễ di chuyển đến các khu vực khác nhau.

may-lam-mat-khong-khi-Empoli -ym-20-bang-gia

may-lam-mat-khong-khi-Empoli -ym-12Máy làm mát không khí Empoli: YM-12

Giá: 14.500.000đ
Chức năng:
– Làm mát bằng hơi nước.
– Không phun sương nên không ảnh hưởng đến thiết bị điện tử.
– Tiết kiệm điện năng.
– Không gây hại sức khỏe, gió thổi mát tự nhiên.
– Dễ dàng vệ sinh bụi bẩn.
– Dễ di chuyển đến các khu vực khác nhau.

may-lam-mat-khong-khi-Empoli -ym-12-bang-gia

 

may-lam-mat-khong-khi-Empoli -ym-45

Máy làm mát không khí Empoli: YM-45

Giá: 5.600.000đ
Chức năng:
– Làm mát bằng hơi nước.
– Không phun sương nên không ảnh hưởng đến thiết bị điện tử.
– Tiết kiệm điện năng.
– Không gây hại sức khỏe, gió thổi mát tự nhiên.
– Dễ dàng vệ sinh bụi bẩn.
– Dễ di chuyển đến các khu vực khác nhau.

may-lam-mat-khong-khi-Empoli -ym-45-bang-gia

 

may-lam-mat-khong-khi-Empoli -ym-55

Máy làm mát không khí Empoli: YM-55

Giá: 5.880.000đ
Chức năng:
– Làm mát bằng hơi nước.
– Không phun sương nên không ảnh hưởng đến thiết bị điện tử.
– Tiết kiệm điện năng.
– Không gây hại sức khỏe, gió thổi mát tự nhiên.
– Dễ dàng vệ sinh bụi bẩn.
– Dễ di chuyển đến các khu vực khác nhau.

may-lam-mat-khong-khi-Empoli -ym-55-bang-gia

 

may-lam-mat-khong-khi-Empoli -ym-70

Máy làm mát không khí Empoli: YM-70

Giá: 10.800.000đ
Chức năng:
– Làm mát bằng hơi nước.
– Không phun sương nên không ảnh hưởng đến thiết bị điện tử.
– Tiết kiệm điện năng.
– Không gây hại sức khỏe, gió thổi mát tự nhiên.
– Dễ dàng vệ sinh bụi bẩn.
– Dễ di chuyển đến các khu vực khác nhau.

may-lam-mat-khong-khi-Empoli -ym-70-bang-gia

empoli-02  empoli-01empoli-03  empoli-04
Top