Bồn đứng xuất khẩu DAPHA 10.000L

Quick Overview

– Đường kính (+3%) : 1.900mm

– Chiều cao không chân (+3%): 3.580mm

– Chiều cao có chân (+3%): 3.780mm

– Trọng lượng bồn đứng: 268kg

Số lượng

1

Mua ngay →

Mã sản phẩm = 2743

– Đường kính (+3%) : 1.900mm

– Chiều cao không chân (+3%): 3.580mm

– Chiều cao có chân (+3%): 3.780mm

– Trọng lượng bồn đứng: 268kg

Top