Bồn đứng xuất khẩu DAPHA 2.000L (N)

Quick Overview

– Đường kính (+3%) : 1.220mm

– Chiều cao không chân (+3%): 2.050mm

– Chiều cao có chân (+3%): 2.250mm

– Trọng lượng bồn đứng: 59kg

Số lượng

1

Mua ngay →

Mã sản phẩm = 2701

– Đường kính (+3%) : 1.220mm

– Chiều cao không chân (+3%): 2.050mm

– Chiều cao có chân (+3%): 2.250mm

– Trọng lượng bồn đứng: 59kg

Top