Bồn đứng xuất khẩu DAPHA 6.000L

Quick Overview

– Đường kính (+3%) : 1.700mm

– Chiều cao không chân (+3%): 2.930mm

– Chiều cao có chân (+3%): 3.130mm

– Trọng lượng bồn đứng: 182kg

Số lượng

1

Mua ngay →

Mã sản phẩm = 2737

– Đường kính (+3%) : 1.700mm

– Chiều cao không chân (+3%): 2.930mm

– Chiều cao có chân (+3%): 3.130mm

– Trọng lượng bồn đứng: 182kg

Top