Bồn ngang xuất khẩu DAPHA 1.500L

Quick Overview

– Đường kính (±3%) : 1.220mm

– Chiều cao không chân (±3%): 1.340mm

– Chiều cao có chân (±3%): 1.440mm

– Chiều dài bồn ngang (±3%): 1.650mm

– Trọng lượng bồn ngang: 49kg

Số lượng

1

Mua ngay →

Mã sản phẩm = 2698

– Đường kính (±3%) : 1.220mm

– Chiều cao không chân (±3%): 1.340mm

– Chiều cao có chân (±3%): 1.440mm

– Chiều dài bồn ngang (±3%): 1.650mm

– Trọng lượng bồn ngang: 49kg

Top