Bồn ngang xuất khẩu DAPHA 10.000L

Quick Overview

– Đường kính (±3%) : 1.900mm

– Chiều cao không chân (±3%): 2.030mm

– Chiều cao có chân (±3%): 2.140mm

– Chiều dài bồn ngang (±3%): 3.580mm

– Trọng lượng bồn ngang: 279kg

Số lượng

1

Mua ngay →

Mã sản phẩm = 2746

– Đường kính (±3%) : 1.900mm

– Chiều cao không chân (±3%): 2.030mm

– Chiều cao có chân (±3%): 2.140mm

– Chiều dài bồn ngang (±3%): 3.580mm

– Trọng lượng bồn ngang: 279kg

Top