Bồn ngang xuất khẩu DAPHA 2.500L

Quick Overview

– Đường kính (±3%) : 1.420mm

– Chiều cao không chân (±3%): 1.540mm

– Chiều cao có chân (±3%): 1.640mm

– Chiều dài bồn ngang (±3%): 1.950mm

– Trọng lượng bồn ngang: 90kg

Số lượng

1

Mua ngay →

Mã sản phẩm = 2716

– Đường kính (±3%) : 1.420mm

– Chiều cao không chân (±3%): 1.540mm

– Chiều cao có chân (±3%): 1.640mm

– Chiều dài bồn ngang (±3%): 1.950mm

– Trọng lượng bồn ngang: 90kg

Top