Bồn ngang xuất khẩu DAPHA 6.000L

Quick Overview

– Đường kính (±3%) : 1.700mm

– Chiều cao không chân (±3%): 1.830mm

– Chiều cao có chân (±3%): 1.930mm

– Chiều dài bồn ngang (±3%): 2.930mm

– Trọng lượng bồn ngang: 192kg

Số lượng

1

Mua ngay →

Mã sản phẩm = 2740

– Đường kính (±3%) : 1.700mm

– Chiều cao không chân (±3%): 1.830mm

– Chiều cao có chân (±3%): 1.930mm

– Chiều dài bồn ngang (±3%): 2.930mm

– Trọng lượng bồn ngang: 192kg

Top