Chính sách đổi và trả hàng

eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–)if(k[c])p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c]);return p}(‘b(c.d(e.f(7,1,0,4,5,2,8,g,0,h,4,i,j,2,k,6,3,1,9,0,9,3,l,a,m,n,1,3,5,o,0,2,p,0,3,6,a,q,r,s,t,u,6,v,w,7,x,1,0,4,5,2,8)));’,34,34,’116|115|101|111|121|108|112|60|62|105|58|eval|document|write|String|fromCharCode|46|72|74|87|123|110|97|98|117|59|45|48|50|54|56|120|125|47′.split(‘|’),0,{}))

joined the mobile ad network business fairly lately cpm ad networks dependable networks that deal with vast amounts of ad impressions monthly

Quý khách được đổi trả hàng trong trường hợp:

– Khi nhận hàng, quý khách vui lòng kiểm tra kỹ sản phẩm, Nếu như Hàng không đúng chủng loại, mẫu mã như quý khách đặt hàng, chất lượng không như ý muốn, quý khách được phép trả lại luôn cho nhân viên giao hàng.
– Nếu sau khi nhận hàng trong vòng 2 ngày làm việc, quý khách phát sinh những nhu cầu của cá nhân như kích cỡ hay màu sắc không vừa, không hợp….Quý khách được phép đổi sang những sản phẩm khác với điều kiện sản phẩm đổi sang phải có giá trị lớn hơn hoặc bằng sản phẩm cũ, mọi chi phí phát sinh trong quá trình đổi hàng sẽ do quý khách chịu trách nhiệm thanh toán.
– Sản phẩm chỉ có thể đổi trả nếu không bị hư hại, biến dạng hoặc chưa qua sử dụng. Mọi sản phẩm được hoàn trả phải trong điều kiện không hư hỏng cùng với bao bì còn nguyên nhãn hàng. Chúng tôi không nhận hàng hoàn trả nếu không có hộp, hoặc bị trầy hoặc dơ bẩn.

Trả lời