Bồn Cầu Inax

Số lượng

1,729,000

Mua ngay →

Mã sản phẩm = 1925

TẶNG KHUYẾN MÃI GIẢM NGAY 

(Quý khách hàng mua số lượng nhiều có thể thỏa thuận giá để có giá tốt)

( áp dụng từ ngày 25/03/2013)

Mô tả

Mã sản phẩm

Màu trắng

Chức năng bàn cầu

Giá hảng

Giá bán

 

C-108VR

1.820.000

1.729.000

2 nút nhấn

Nắp thường

Công nghệ ECO4.5

C-117VR

1.660.000

1.577.000

Tay gạt

C-108VRN

2.040.000

1.938.000

2 nút nhấn

Nắp đóng êm

Công nghệ ECO4.5

C-117VRN

1.835.000

1.743.000

Tay gạt

C-306VPT

2.250.000

2.140.000

2 nút nhấn

Nắp đóng thường

C-333VPT

2.005.000

1.905.000

Tay gạt

C-306VPTN

2.470.000

2.350.000

2 nút nhấn

Nắp đóng êm

C-333VPTN

2.225.000

2.115.000

Tay gạt

C-306VT

2.090.000

1.985.000

2 nút nhấn

Nắp thường

Công nghệ ECO4.5

C-333VT

1.785.000

1.696.000

Tay gạt

C-306VTN

2.250.000

2.140.000

2 nút nhấn

Nắp đóng êm

Công nghệ ECO4.5

C-333VTN

2.005.000

1.905.000

Tay gạt

 

C-504VT

2.610.000

2.480.000

2 nút nhấn

Nắp thường

C-504VTN

2.860.000

2.720.000

Nắp đóng êm

C-504VR

.000

.000

2 nút nhấn

PROGUARD

Nắp thường

C-504VRN

.000

.000

Nắp đóng êm

Tặng van vặn khóa A-703-4 và đế thải nước TR-N

Mô tả

Mã sản phẩm

Màu trắng/Giá bán(VND)

Chức năng bàn cầu

Giá hảng

Giá bán

C-702VRN

3.075.000

2.921.000

2 nút nhấn

Nắp đóng êm

C-711 VRN

2.925.000

2.778.000

Tay gạt

GC-702VRN

3.340.000

.000

2 nút nhấn

Nắp đóng êm

PROGUARD

GC-711 VRN

3.190.000

.000

Tay gạt

Tặng van vặn khóa A-703-4 và đế thải nước T-82V

C-801VRN

3.645.000

3.460.000

2 nút nhấn

Nắp đóng êm

C-828VRN

3.235.000

3.070.000

Tay gạt

GC-801VRN

3.910.000

.000

2 nút nhấn

Nắp đóng êm

PROGUARD

GC-828VRN

3.500.000

.000

Tay gạt

Tặng van vặn khóa A-703-4 và đế thải nước T-91V

 

C-907VN

5.740.000

5.450.000

2 nút nhấn

Nắp đóng êm

C-927VN

5.140.000

4.883.000

Tay gạt

GC-907VN

6.005.000

.000

2 nút nhấn

Nắp đóng êm

PROGUARD

GC-927VN

5.405.000

.000

Tay gạt

Tặng van vặn khóa A-703-4 và đế thải nước T-82V

   

Mô tả

Mã sản phẩm

Màu trắng (VND)

Chức năng bàn cầu

Giá hảng

Giá bán

C-900VRN

6.575.000

6.240..000

2 nút nhấn

Nắp đóng êm

C-991 VRN

5.985.000

5.685.000

Tay gạt

GC-900VRN

6.840.000

.000

2 nút nhấn

Nắp đóng êm

PROGUARD

GC-991 VRN

6.250.000

.000

Tay gạt

Tặng van vặn khóa A-703-4 và đế thải nước T-91V

Kỷ thuật rửa EZ Clean

C-909VN

7.550.000

7.170.000

2 nút nhấn

Nắp đóng êm

C-918VN

6.650.000

6.315.000

Tay gạt

GC-909VN

7.810.000

7.419.000

2 nút nhấn

Nắp đóng êm

PROGUARD

GC-918VN

6.915.000

6.565.000

Tay gạt

Tặng van vặn khóa A-703-4 và đế thải nước T-91V

Mô tả bàn cầu

Mã sản phẩm

Màu trắng (VND)

Chức năng bàn cầu

Giá hảng

Giá bán

XTREME

 GC-1008VRN  9.990.000  8.990.000  2 nút nhấn  Nắp đóng êm
 GC-1017VRN 9.400.000  8.460.000  Tay gạt

– Tặng van vặn khóa, đế thải nước TR-SS

– Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD

– Chống khuẩn HyperKilamic

– Sản phẩm tiết kiệm nước ECO

NEW XTREME

 GC-1008VRN  9.900.000  8.910.000   2 nút nhấn   Nắp đóng êm
 GC-1017VRN  8.900.000  8.010.000  Tay gạt

– Tặng van vặn khóa, đế thải nước TR-SS

– Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD

– Chống khuẩn HyperKilamic – Kỷ thuật rửa EZ Clean

– Sản phẩm tiết kiệm nước ECO

 

Top